Przedsiębiorczość nie zna granic! Głęboko wierzymy, że przyjemność z życia i pracy można czerpać w każdym wieku!

Na czym nam zależy?

– by zaktywizować osoby bezrobotne i zagrożone wykluczeniem z rynku pracy

– na nawiązaniu współpracy z innymi organizacjami / instytucjami, którym zależy na efektywnej walce z bezrobociem

– na wsparciu osób w różnym wieku, które chcą podjąć pracę

– na wspieraniu przedsiębiorczości i wspomaganiu rozwoju gospodarczego

– na podnoszeniu kwalifikacji osób poszukujących pracy poprzez organizację szkoleń / warsztatów

Statut  – zobacz treść